Håret anses vara människans vackraste prydnad och har sedan urminnes tider ägnats mycket omsorgsfull vård. Utvecklingen har stundtals varit explosionsartad.

För att kunna ta till sig nutiden inom yrket måste vi ha kännedom om det förgångna.Hitta roliga, otroliga och nyttig fakta här till vänster. Fakta kommer från olika examensarbeten ifrån våra högskolor. Annat kommer från frisörböcker och internet.

Mycke nöje!