Eftersom rödhåriga aldrig varit av majoritet någonstans, mer än eventuellt på Irland, har de
alltid märkts och pekats ut. I Europa har rödhåriga liknats vid räven, som också är rödpälsad,
och det har dragits en parallell eftersom han var ett listigt djur. Detta fick till följd att rödhåriga därför blev anklagade för att vara listiga och falska.

”I det svarthåriga Asien är det buddistiska helvetets djävlar rödhåriga”

Blont hår har också varit ovanligt i forntida och antika tider. I Grekland förknippades blont hår med kärleksgudinnan Afrodite. Hennes speciella attribut var sol och guld. Prostituerade efterapade detta med att bleka sina hår. Till följd av detta blev att det kom en lag som sade att prostituerade skulle ha blont hår.

Uppmärksamheten kring blont hår har bestått genom tiderna. Särskilt i de sydeuropeiska
länderna där blondhet efter behov fått symbolisera både Eva (kvinnlig ondska) och Maria
(oskuld i himmelskt ljus). Det blonda håret ansågs gudomligt under riddartiden, högförnämt och vackert under renässansen, ariskt under 1800-talets andra hälft och 1900-talets första.